Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

II OSK 729/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gl 1281/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

skarg A. M. i A. M., Zakładó A. M., A.M. Spółka Jawna z siedzibą w C. oraz A. P. i W. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi powiatowej

II SA/Bk 687/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-19

Skarga Stowarzyszenia F. Z. w B. na pismo Wojewody P. w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć

II SA/Bk 686/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-19

Skarga Stowarzyszenia F. Z. w B. na pismo Wojewody P. w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć

II SA/Lu 947/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przyznania dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla

II SA/Rz 1143/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

Sprawa ze skargi G. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego

II SA/Po 539/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi J.K. na pismo Wojewody W. w przedmiocie wysokości opłat za finansowanie wywozu i utylizacji śmieci

II SA/Gd 994/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do wykonywania określonych czynności związanych ze składowaniem odpadów
1   Następne >   +2   +5   8