Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 353/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

Sprawa ze skargi [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie odwołania Pana [...] z funkcji Dyrektora Gimnazjum

III SA/Lu 430/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyłączenia z Zespołu Szkół w R. oraz zmiany nazwy i siedziby Publicznego Gimnazjum Nr [...].

III SA/Kr 382/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi A. F. na akt Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr [...] w W.

III SA/Lu 429/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół w R.

III SA/Lu 427/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w R.

III SA/Lu 428/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w R. oraz zmiany nazwy i siedziby Publicznego Gimnazjum nr 3

II SA/Wa 1374/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

Sprawa ze skargi B. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół

II SA/Ke 116/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi K. K. na czynność - pismo Burmistrza Miasta i Gminy R. w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

I OSK 1896/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Kielcach w przedmiocie przeniesienia domu samopomocy do budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej

I OSK 1726/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie oceny pracy Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno
1   Następne >   2