Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

VIII SA/Wa 911/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi D. P. na działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VIII SA/Wa 912/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi D. P. na działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

I SA/Wa 880/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia