Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 603/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II OSK 604/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II SA/Kr 309/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego

II SAB/Rz 101/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie uzupełnienia analizy wykonanej dla potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego