Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1576/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Lubomirskiego-Beliny Prażmowskiego'

II SA/Kr 1130/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica

II SA/Kr 348/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi M. G. na niewykonanie wyroku w sprawie o sygnaturze akt IISA/Kr 1375/04 przez Radę Miasta Gorlice

II SA/Kr 34/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gubałówka I ...

II SA/Kr 163/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem osiedla 'MARSA'