Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SA/Kr 300/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

IV SA/Wa 958/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Kr 459/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Łd 133/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej scalania gruntów

II SAB/Wr 10/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II OSK 972/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie nr [...]

II OSK 1176/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

II SAB/Lu 98/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o nieodpłatnym przekazaniu działki
1   Następne >   +2   +5   +10   12