Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Po 730/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-20

Sprawa ze skargi K.T. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie IV SA/Po 901/06 i zasądzenie odszkodowania

IV SA/Po 164/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi T. R. na zarządzenie Burmistrza R. w przedmiocie odwołania ze stanowiska