Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1227/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie przedłożenia propozycji służby lub pracy

I OSK 1216/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie braku złożenia propozycji służby

I OSK 1225/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przekazania odwołania

I OSK 1364/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przekazania odwołania

I OSK 1365/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie nieprzedstawienia propozycji służby

I OSK 1375/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie braku złożenia propozycji służby

I OSK 1374/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przekazania odwołania

I OSK 1543/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie braku złożenia propozycji służby

I OSK 1544/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

I OSK 1507/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji zatrudnienia
1   Następne >   3