Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 728/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

II SA/Wa 1482/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 263/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie skierowania do [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA

II SAB/Wa 186/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie skierowania do [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA

II SAB/Wa 471/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego z 29 lipca 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1712/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 187/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych

II SAB/Wa 501/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi W. Ł. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Wa 80/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie skierowania na komisję lekarską

II SAB/Wa 295/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych