Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 858/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi K. J. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie waloryzacji emerytury policyjnej

II SA/Wa 482/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1609/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1207/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia do dyspozycji

II SAB/Wa 150/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 407/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie doręczenia rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby

I OSK 883/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odwołania funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu z zajmowanego stanowiska i przeniesienia do dyspozycji Szefa Biura Ochrony Rządu

II SA/Wa 544/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

II SA/Wa 1393/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2105/05

II SAB/Wa 145/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   25