Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Bd 345/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-05-14

Sprawa ze skargi Bożeny P. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu składek na fundusz pracy

VIII SAB/Wa 37/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie [...] w zakresie rozpoznania odwołania w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków wychowawcy

IV SA/Wr 211/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

VIII SAB/Wa 31/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie bezczynności i przewlekłego prowadzenia spraw przez Wojewodę [...]

II SAB/Bd 66/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska

III SAB/Lu 29/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie : wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

IV SA/Gl 391/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-31

Sprawa ze skargi J.P. i R.G. na zarządzenie Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

II SA/Bd 333/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

II SAB/Wa 204/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

Skarga Wójta Gminy Z. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

IV SA/Gl 505/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli
1   Następne >   2