Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 124/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-06-17

Sprawa ze skargi M. C. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego I. C. na orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , Nr [...] o stopniu niepełnosprawności