Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 212/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

II SAB/Op 72/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego

II SA/Wa 2272/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta [...] w przedmiocie wysokości dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 310/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Sprawa ze skargi M. K. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Go 87/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-30

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Go 89/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-24

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 966/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi D. G. na czynność Burmistrza w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego