Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 357/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1339/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi P. Ś. na § 8 ust 1 pkt 7 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1338/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 593/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-15

Sprawa ze skargi W. T. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 374/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 645/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-28

Sprawa ze skargi M. H. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej

III SA/Kr 375/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 581/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi M. P. na pismo Dyrektora [...] w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej