Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 1769/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi M. L. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uchylenia w trybie nadzoru orzeczenia

II SA/Wa 1513/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją nr [...]