Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Lu 425/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

II SA/Rz 489/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-14

Skarga, W. R., na decyzję Wojewody w sprawie nie stwierdzenia konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, -

II SA/Bd 587/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 991/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego nad członkiem rodziny

IV SA/Wr 50/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi W. B. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 241/08

III SA/Gd 559/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchylenia postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

IV SA/Wr 74/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie konieczności sprawowania przez poborowego Ł. D. bezpośredniej opieki nad członkami rodziny

IV SA/Wr 295/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uznania konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny odrzuca skargę.

II SA/Bk 337/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Bk 337/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
1   Następne >   2