Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SAB/Sz 57/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Gryfice w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem

II SA/Ol 981/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SAB/Wa 801/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Skarga A. D. na bezczynność Gminy Miasto [...] reprezentowanej przez Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta [...]