Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Sz 1353/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej [...]

II SA/Sz 70/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XI/59/2011 Rady Gminy Bierzwnik w przedmiocie uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bierzwnik

II SA/Wa 365/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-11

Skarga J. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w P. nr [...] w przedmiocie oczyszczania ścieków z terenu gminy P. przez gminę P.

III SA/Lu 618/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Międzyrzec Podlaski w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta z powodu nieudzielenia absolutoriom

III SA/Wr 692/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-13

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie powołania J. P. na stanowisko zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy P.

II SAB/Sz 125/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem

II SAB/Sz 54/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie protestu wyborczego

II SAB/Sz 55/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Zastępcy Burmistrza w przedmiocie protestu wyborczego

III SA/Lu 41/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Gminy M. P. w sprawie odwołania Wójta z powodu nieudzielania absolutorium

II SAB/Sz 57/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Gryfice w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem
1   Następne >   3