Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Kr 65/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

III SA/Kr 1202/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań Burmistrza Miasta i Gminy

III SA/Kr 1249/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C w przedmiocie podziału Gminy C na okręgi wyborcze

III SA/Kr 1787/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia protokołu z [...] sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu [....] 2012r.

III SA/Kr 1786/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia protokołu z [....] sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu [...] 2011r.