Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 879/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za repatrianta

V SA/Wa 1266/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie własności nieruchomości

V SA/Wa 2358/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o statusie repatrianta

V SA/Wa 2166/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości

V SA/Wa 2669/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości;

V SA/Wa 352/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca udziału w prawie własności nieruchomości

II OSK 886/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

V SA/Wa 514/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi N. C. na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

V SA/Wa 2221/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

V SA/Wa 842/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za repatrianta;
1   Następne >   2