Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Sz 1137/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Po 122/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

III SA/Wr 712/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia kraju

II SA/Ke 324/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 432/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Gd 21/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

III SA/Lu 563/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemki do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Lu 250/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi M. S. na czynności Komendanta Placówki Straży Granicznej w przedmiocie zatrzymania M. S. w trakcie legitymowania go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 1003/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 26/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-11

Skarga U. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   84