Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II SA/Ke 286/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-28

Skarga J. Z. na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia przejścia z mocy prawa własności nieruchomości