Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1672/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-18

Skarga A. H. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym