Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Wa 943/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Skarga J. S. na niewykonanie przez Burmistrza [...] wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2651/14

II SA/Bd 1355/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 494/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego