Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SAB/Rz 30/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Go 688/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi [...] na uchwalę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w O.

II SA/Ol 1046/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. M., działającego z upoważnienia Burmistrza D. M. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 352/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 38/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

VIII SA/Wa 669/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w M. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 670/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w M. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 488/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SAB/Łd 64/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta W. w przedmiocie nienależytego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Miejsko
1   Następne >   +2   +5   9