Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 1382/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania skargi, zażalenia i wniosku