Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Łd 1051/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-12

Sprawa ze skargi J. D. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie kontroli zgodności z prawem uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych

IV SA/Wr 724/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/2085/04 w sprawie przystąpienia miasta Wrocławia jako członka założyciela do Wrocławskiej Organizacji Turystycznej

II SAB/Łd 51/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

IV SA/Wr 725/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2, § 8 ust. 2 we fragmencie 'w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę' uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XX/152/04 w sprawie statutu Miejsko

II SAB/Lu 84/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stypendium sportowego

II SA/Bd 1476/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej