Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Wr 248/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we W.

IV SA/Wr 247/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W.

II OSK 2380/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

II OSK 2381/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

II SA/Łd 289/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-24

Sprawa ze skargi J. Ł. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji biblioteki publicznej