Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II OZ 1034/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 9 lipca 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 661/19 o odrzuceniu skargi W.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej