Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 441/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rabki - Zdrój w przedmiocie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka

II SA/Kr 442/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rabki - Zdrój w przedmiocie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka

II SA/Kr 582/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-15

Skarga A. F. na uchwałę nr XII/147/2019 Rady Miasta Zakopane w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zakopane

II SA/Ke 788/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-02-06

Sprawa ze skargi Z. K. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

II SA/Rz 223/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność A. sp. z o.o. z siedzibą

II SA/Wr 778/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-03-26

Sprawa ze skargi J. W. na zarządzenie Burmistrza Gminy P. w przedmiocie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy P. oraz ustalenia ceny wywoławczej

II SA/Ol 345/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2020r.

V SA/Wa 1601/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Miasta P. w przedmiocie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta P.

II SA/Ke 964/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łagowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego