Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1576/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Lubomirskiego-Beliny Prażmowskiego'

III SA/Kr 357/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1339/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi P. Ś. na § 8 ust 1 pkt 7 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Kr 1130/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica

III SA/Kr 1338/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1202/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań Burmistrza Miasta i Gminy

II SA/Kr 34/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gubałówka I ...

III SA/Kr 374/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 375/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
1   Następne >   2