Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] - Delegatura w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w P. nr [...] postanowił: odrzucić skargę

VIII SA/Wa 320/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi Burmistrza Gminy i Miasta M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...]

II OSK 279/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nidzicy

III SA/Wr 117/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-08

Sprawa ze skargi A F na zarządzenie zastępcze W D w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 454/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XX/122/2004

II SA/Ke 283/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Masłów Nr XL/340/06

VIII SA/Wa 318/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi Burmistrza Gminy i Miasta M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...]

II SA/Wr 9/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. S. nr XX/125/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Ke 189/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

II SA/Ke 223/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta w sprawie ustalenia limitów etatów dla szkoły oraz zasad zarządu kompleksem
1   Następne >   +2   +5   +10   32