Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Rz 1143/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

Sprawa ze skargi G. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego

II OSK 82/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. D. na rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr [...] w przedmiocie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu

III SA/Gd 202/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-21

Sprawa ze skargi W. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta Gminy [...]

II OSK 587/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Po 107/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Gminy Włoszakowice na rozporządzenie Wojewody Leszczyńskiego w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego

II OSK 113/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Gminy W. na rozporządzenie Wojewody Leszczyńskiego , Nr 115a/91 w przedmiocie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego

II SA/Łd 1166/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Wr 604/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-30

Sprawa ze skargi Rady Miejskiej w Sz. Z. na rozporządzenie Wojewody D. w przedmiocie : Obszaru Chronionego Krajobrazu [...]
1   Następne >   3