Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SAB/Bk 63/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

I SA/Wa 451/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi W. E. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy S. w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1290/07

II SA/Wa 1727/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi A. B. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1665/07

IV SA/Po 730/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-20

Sprawa ze skargi K.T. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie IV SA/Po 901/06 i zasądzenie odszkodowania

III SA/Wa 1106/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Sprawa ze skargi L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy P. w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. III SA/Wa 2138/09

II SA/Sz 908/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi J. S. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt II SAB/Sz 5/13

II SA/Lu 982/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-12-07

Sprawa ze skargi E. N. na niewykonanie wyroku WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 622/03

I SA/Wa 943/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Skarga J. S. na niewykonanie przez Burmistrza [...] wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2651/14

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-04

Sprawa ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09

VIII SA/Wa 469/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi H. S. na niewykonanie wyroku sygn. akt VIII SA/Wa 705/14 przez Burmistrza Gminy [...] postanowił: odrzucić skargę.
1   Następne >   2