Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SAB/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

IV SA/Po 373/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Wniosek w przedmiocie unieważnienia decyzji

VII SAB/Wa 51/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

II SA/Bd 798/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Sprawa ze skargi W. K. na pismo zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie wyjaśnienia treści pisma

II SAB/Ol 5/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w O. w przedmiocie ustalenia miejsca zamieszkania wnioskowanych o wymeldowanie osób

VII SA/Wa 1921/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie: stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SAB/Wa 73/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo

VII SAB/Wa 78/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SA/Wa 2600/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

I OSK 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
1   Następne >   +2   6