Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 753/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Proszowicach w przedmiocie wspólnego realizowania zadań o charakterze publicznym dotyczącym utrzymywania składowiska i unieszkodliwiania odpadów komunalnych