Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 317/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SAB/Kr 199/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-04

skarg A. F. z 12 kwietnia 2019 r. oraz 2 maja 2019 r. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 258/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej