Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SA/Wa 1964/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 577/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie wniosku