Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 515/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. potwierdzenia uiszczenia zapłaty za wywłaszczenie)

II SAB/Wa 514/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. tytułu prawnego do wywłaszczenia)

II SAB/Wa 512/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. rozliczeń finansowych)

II SAB/Wa 397/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. decyzji Ministra Rolnictwa o odrolnieniu pastwiska)

II SAB/Wa 507/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. potwierdzenia doręczenia zawiadomień)

II SAB/Wa 513/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. protokołu parcelowego)

II SA/Wa 2054/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-20

Sprawa ze skargi A.F. na pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 399/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

II SAB/Wa 511/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. protokołu zdawczo

II SAB/Wa 509/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. dokumentów finansowych)
1   Następne >   2