Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 1113/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu wydanym w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 2314/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania zawierającego wniosek o uchylenie mandatu karnego kredytowego

V SA/Wa 1112/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-11

Skarga Z. L. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego;

V SA/Wa 868/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

V SA/Wa 1083/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym

V SA/Wa 1091/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

V SA/Wa 653/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

V SA/Wa 1690/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji

V SA/Wa 516/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nieuznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 2238/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty legalizacyjnej;
1   Następne >   +2   4