Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Kr 1165/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-27

Sprawa ze skargi: 'T' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na pismo Wojewody M. w przedmiocie poinformowania o wyczerpaniu środków odwoławczych

I SA/Sz 39/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-02

Sprawa ze skargi 'Z' na czynność Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia korekty finansowej

I SA/Bk 215/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-07

Sprawa ze skargi Gminy P. na pismo Wojewody [...] z [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie przekazania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego raportu o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w drugim kwartale 2012 r.

V SA/Wa 649/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Wojewody [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

III SAB/Po 6/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie pomocy finansowej związanej z członkostwem w Unii Europejskiej

I SA/Kr 1540/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-29

Sprawa ze skargi T. sp. z o.o. w L. na rozstrzygnięcia Urzędu Marszałkowskiego nr [...]w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 84/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia odwołania

I SA/Kr 1142/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-25

Sprawa ze skargi 'N' K. K., D. K., na informację Urzędu Marszałkowskiego, w przedmiocie negatywnej oceny projektu,

II GSK 739/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie pomocy finansowej związanej z członkostwem w Unii Europejskiej

I SA/Kr 1325/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi Gminy C. na negatywną ocenę projektu pod tytułem '[...]' zawartą w informacji Urzędu Marszałkowskiego nr [...]
1   Następne >   3