Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 298/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I SAB/Wa 88/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 263/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie skierowania do [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA

II SAB/Wa 186/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie skierowania do [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA

II SAB/Wa 187/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych

II SAB/Wa 501/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi W. Ł. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Wa 295/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych