Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SAB/Wa 183/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] września 2018 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 577/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie wniosku