Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 1604/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych