Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 604/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

IV SAB/Wa 98/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-17

Sprawa ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie usunięcia odpadów

II SAB/Go 87/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-30

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Go 89/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-24

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Go 84/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-18

Sprawa ze skargi M.L. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udzielenia odpowiedzi