Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SAB/Wa 60/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi J. H. i Z. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania