Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1538/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 471/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego z 29 lipca 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 80/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie skierowania na komisję lekarską