Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 150/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-03

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. W. na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1583/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-12-16

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 16 grudnia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu Gminy U. na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki edukacyjno

II SA/Gl 1238/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-11-15

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2019 r. sprzeciwu W. K. od decyzji Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 500/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-06-05

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Żurawik, , , po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu G.A. od decyzji Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę