Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu K.W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej