Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1195/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-26

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. K. i M. K. od decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

IV SA/Wa 801/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-07

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anita Wielopolska po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Zarządu Dróg Wojewódzkich na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1723/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-05

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alina Balicka po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu L. P. i E. P. od decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1114/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-18

WSA w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sękowska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie zobowiązania do przywrócenia funkcji urządzeń wodnych

IV SA/Wa 944/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-10

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Paweł Dańczak (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 2020 r. w sprawie ze sprzeciwu [...] z siedzibą na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego